Shen Woo Art

Shen Woo Art from The King of Fighters XI