Jin Chonshu Art

Jin Chonshu Art from NeoGeo Battle Coliseum