Yue Ying (Shu) Art

Yue Ying Art from Dynasty Warriors 7