Sogetsu Kazama Art

Sogetsu Kazama Art from Samurai Shodown (2019)